Internormen Trykkfilter

Rør- og flensmonterte G1/2" - SAE 2" 
For blokkmontering 
Maksimalt arbeidstrykk 420 bar 
Visuell og/eller elektrisk smussindikator 
Kan benyttes for mineralolje, emulsjoner, syntetiske hydrauliske oljer og for smøreoljer 
Filterhus i stål eller rustfritt materiale.

Du kan få følgende Internormen trykkfiltre hos oss:


Type
    
  Trykkfilter 
Change over
Standard - ASME-code - Duplex - Vertical connecting line

PN < 100 bar
In-line filter - Med strainer basket

PN > 100 bar
In-line mountedManifold mounted - Reversable filtration - Sandwich stacking

Rustfritt stål
In-line - Change-over - Manifold mounted
   

Kontakt Hydex vedrørende Internormen trykkfilter

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:34
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)