Luftfilter

Hydrauliske oljer og smøreoljer må være fri for forurensning. Vann er også å oppfatte som en form for forurensning. De fleste oljereservoarer må ha en eller annen form for "pustemulighet" etter som oljenivået endrer seg. Standard luftfilter vil forhindre at støvpartikler trenger inn, men ikke vann.

Vann i oljen vil ha en rekke negative konsekvenser som:
  • Bakteriedannelse
  • Økt nedbrytning av oljen
  • Økt slitasje på hydraulikkomponenter
  • Låsing av ventilsleider.
 Du kan få luftfiltre fra følgende leverandører hos oss:


Leverandør
    
  Luftfilter 
Internormen 
   

Kontakt Hydex vedrørende luftfilter

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:29
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)