Kontakt Hydex vedrørende filtrering

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig, jo mer informasjon du gir oss jo bedre vil vi være i stand til raskt å komme tilbake til deg med et kvalifisert svar.

Bedriftens navn
Kontaktperson
E-post adresse
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Henvendelsen gjelder
Produsent
Anvendelsesområde
Produkt
Serviceintervall filterbytte (driftstimer)
Renhetsklasse (NAS 1638)
Arbeidstrykk (bar)
Smussindikator
Renhetsklasse (ISO 4406)
Filtreringsgrad (my)
Volumstrøm (l/min)
Medium
Viskositet (10...20.000mm2/s)
Sertifisering
Ønsket leveringstid
Utfyllende informasjon
 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:30
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)