Hydrauliske pumper

Hydrauliske pumper benyttes til å omforme energi fra en motor (elektrisk eller diesel) til hydraulisk energi. Pumpene er dermed en forutsetning for at et hydraulisk anlegg skal fungere.

Tilsvarende er det ikke likegyldig hvilke pumper som benyttes i det hydrauliske anlegget. Feil hydrauliske pumper vil ha en dårligere virkningsgrad, og en kortere levetid en  nødvendig.

I tillegg vil feil pumper påvirke hele anlegget negativt slik at også anlegget får en dårligere virkningsgrad og kortere levetid enn nødvendig.

I verste fall kan bruk av feil pumper forårsake at det hydrauliske anlegget totalhavarerer.

Valg av riktig hydraulisk pumpe
Ved valg av riktig hydraulisk pumpe vil følgende legges til grunn:

1. Arbeidstrykk
2. Volumstrøm
3. Virkningsgrad
4. Støynivå
5. Krav til levetid
                     6. Variabelt eller fast fortrengningsvolum
7. Åpent eller lukket kretsløp
8. Tilgjengelighet
9. Standardisering.

Når dette er klarlagt så gjøres det et valg av produsent/leverandør på basis av en generell vurdering av kvalitet.


Du kan få følgende typer oljehydrauliske pumper for åpne kretsløp fra oss:


   Type
  
Tannhjul Skrue Stempel

   Utvendig fortanning 

Bucher Hydraulics

Kracht
   

---

MOOG
(Radial)

Oilgear
(Aksial/Radial)

   Innvendig fortanning

  
Bucher HydraulicsDu kan få følgende typer oljehydrauliske pumper for lukkede kretsløp fra oss:


   Type
  
Tannhjul

   Innvendig fortanning

  
Bucher Hydraulics


For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun pumper fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende hydrauliske pumper
 

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:35
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)