Transportpumper / Smøreoljepumper

Transport-/smøreoljepumper benyttes i hovedsak på to forskjellige områder, for å: 
  • Transportere olje frem til det stedet/området i et maskineri som skal smøres - lagre, girkasser, etc. (smøreoljepumper)
       
  • Pumpe væske fra ett sted til et annet, for eksempel til lagertanker eller til miksing av forskjellige væsker.

Dette kan være væsker som f.eks.:

Borolje
Dieselolje
Farvestoffer
               Fett
Frostvæske
Gearolje
               Kleber
Kunststoffer
Lakk
             Motorolje
Parafin
Smøreolje 
              Tungolje
Voks

Pumpene er dermed en forutsetning for at maskineriet de er en del av skal fungere.

Det er ikke likegyldig hvilke pumper som benyttes i maskineriet. Feil pumper til smøring vil kunne resultere i havari av lagre eller girkasser, med påfølgende økonomisk tap som resultat.

Feil pumper som skal transportere væsker vil kunne resultere i driftsforstyrrelser og/eller driftsstans, som også vil medføre negative økonomiske konskvenser.

Valg av riktig transportpumpe/smøreoljepumpe
Ved valg av riktig transportpumpe vil følgende legges til grunn:

  1. Sugeegenskaper i forhold til væskens viskositet (hvor tyktflytende væsken er)
  2. At pumpen er beregnet for den væsken den skal pumpe
  3. Lite trykkpulsasjoner
  4. Driftssikkerhet
  5. Krav til levetid.

Når dette er klarlagt så gjøres det et valg av produsent/leverandør på basis av en generell vurdering av kvalitet.

Du kan få følgende typer transportpumper fra oss:


   Type
  
Tannhjul Stempel

   Utvendig fortanning
     
Kracht MOOG

   Innvendig fortanning

  
Bucher Hydraulics

For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun pumper fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende transportpumper/smøreoljepumper
 

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:35
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)