Hydrauliske ventiler for oljehydraulikk

Hydrauliske ventiler er sentrale komponenter i et hydraulisk anlegg. Dette gjør at de dermed også er en (av flere) kritiske faktorer som påvirker driftssikkerheten til det hydrauliske anlegget.

Vår filosofi når det gjelder hydrauliske anlegg er at levetiden til anlegget skal overstige levetiden på maskineriet det er en del av!

Dermed blir det ikke likegyldig hvilke produsenter som velges for de forskjellige komponentene i anlegget. 

For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun ventiler fra produsenter i toppsjiktet internasjonalt.

Valg av riktige ventiler
Ved valg av riktige ventiler for et hydraulisk anlegg vil følgende legges til grunn:

1. Arbeidstrykk
2. Volumstrøm
3. Hydraulisk væske

              4. Betjeningsmåte
5. Bruksområde
6. Pris.
Når dette er klarlagt så defineres det en strategi for system, herunder valg av type, plassering og virkemåte til ventiler i systemet.

Du kan få følgende typer oljehydrauliske ventiler fra oss:


   Type
  
Retning Tilbakeslag Trykk Volumstrøm

   Dreiesleide
 
Barksdale Bucher Hydraulics

Command Control

Barksdale


Bucher Hydraulics

Command Control

Kracht

MOOG

Schiedrum Hydraulik
   
Bucher Hydraulics

Command Control

MOOG

Schiedrum Hydraulik

   Sete

  

Bucher Hydraulics


Command Control

MOOG
  

  Sleide
  

Bucher Hydraulics


Command control

MOOG
  

Kontakt Hydex vedrørende oljehydrauliske ventiler


 
Page rendered: 28.12.2022 21:23:20
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)