Hydrauliske ventiler for vannhydraulikk

Bruksområdene for vannhydraulikk er relativt mer spesifikke og avgrensede enn for oljehydraulikk, bl.a. følgende:
  • Systemer som omfatter vann under trykk (f.eks. i kraftstasjoner)
  • Næringsmiddelindustrien, hvor olje er en forurensende faktor
  • Gruvedrift og offshore, hvor olje representerer en eksplosjonsrisiko.
Dermed blir det ikke likegyldig hvilke produsenter som velges for de forskjellige komponentene i anlegget.

For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun ventiler fra produsenter i toppsjiktet internasjonalt.

Valg av riktig vannhydraulikk ventil
Ved valg av riktig vannhydraulikk ventil vil følgende legges til grunn:

1. Trykk
2. Volumstrøm
3. Hydraulisk væske

              4. Betjeningsmåte
5. Bruksområde
6. Pris.
Når dette er klarlagt så defineres det en strategi for system, herunder valg av type, plassering og virkemåte til ventiler i systemet.

Du kan få følgende typer vannhydrauliske ventiler fra oss:


   Type
  
Retning Tilbakeslag Trykk Volumstrøm

   Dreiesleide
 
Barksdale
Hauhinco

Barksdale


Hauhinco
Hauhinco

   Sete

  
Hauhinco

  Sleide
  
Hauhinco

Hydex har i en årrekke levert komponenter for bruk i vannhydrauliske systemer i Norge, spesielt for bruk innen offshore. Hydex har også levert systemer hvor sjøvann benyttes som trykkmedium.

Kontakt Hydex vedrørende vannhydrauliske ventiler
 
Page rendered: 28.12.2022 21:23:19
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)