Hauhinco - Hydrauliske ventiler

Hahinco hydrauliske ventiler er lagt for en rekke forskjellige formål: De kontrollere, regulerer og begrenser det hydrauliske volumstrømsnivået - selv under de tøffeste forhold.

Fra Hauhinco kan du få et bredt spekter av ventiler, ventilblokker, kontrollsystemer og mudulært oppbygde systemer. Volumstrømnivået kan nå opp til 30.000 dm³/min ved et arbeidstrykk på opp tli 630 bar.

Ventilene fra Hauhinco passer godt til følgende media:
  • Væsker med høyt vanninnhold (HWBF)
  • Rent vann
  • Nøytrale væsker med en viskositet innenfor 0,5-4,0 mm²/s

Du kan få følgende ventiltyper fra Hauhinco hos oss:


Ventiltyper
     
Sete
Sleide
Hus

Retningsventiler

Tilbakeslagsventiler

Trykkventiler

Volumstrømsventiler
   

Kontakt Hydex vedrørende hydrauliske ventiler fra Hauhinco

 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:41
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)