Opplæring og kurs

 

H2/H3 Videregående

Hensikten med kurset er å repetere en del av det som ble gjennomgått i det grunnleggende kurset samt å gi en teoretisk og praktisk innføring i proporsjonal- og servoteknikk.
Målsetting
Etter endt kurs skal skal deltakerne kunne:

 • Forstå teoretiske størrelser
 • Foreta beregninger
 • Lese hydrauliske symboler
 • Lese hydraulske skjemaer
 • Sette opp hydrauliske koplingskjemaer
 • Forstå betydningen av forebyggende vedlikehold
 • Foreta feilsøking
 • Utbedre feil
 • Foreta forbedringer for å øke driftsikkerhet og funksjonalitet
Innhold
Kurset vil bl.a. omfatte følgende tema

 • Teori, repetisjon osv.
 • Proporsjonalteknikk
 • Praktiske øvinger med proporsjonalventiler
 • Reguleringsteknikk
 • Måleinstrumenter og givere
 • Systemkonstruksjon
 • Skjemalesing.

Hvem bør delta
Kurset er beregnet for service og vedlikeholdspersonell, ingeniører/ konstruktører og andre som har behov for kunnskap i hydraulikk. 

Annet 
Undervisningen  vil være en kombinasjon av teori og praksis. 

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og lunsj. 

Betaling skjer på tilsendte faktura.                                  

Ved forfall som ikke er meldt innen en uke før kursstart, betales  1/2 avgift.

Det tas forbehold om rett til  å avlyse kursene.

Kursdatoer
Klikk her for en oversikt over kommende kurs.
    

Varighet

Sted

Pris

4 dager 08:30-15:30

Lahaugmoveien 81, 2026 Skjetten

Kr. 8.900,- pr. deltaker


 
Page rendered: 28.12.2022 21:21:27
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)