Henvendelse - Transportpumper

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig, jo mer informasjon du gir oss jo bedre vil vi være i stand til raskt å komme tilbake til deg med et kvalifisert svar.

Bedriftens navn
Kontaktperson
E-post adresse
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Henvendelsen gjelder
Produsent
Anvendelsesområde
Volumstrøm (l/min)
Arbeidstrykk (bar)
Virkningsgrad (%)
Gangtid /intermittensfaktor)
Levetid
Maksimalt tillatt støynivå
Medium
Temperaturområde (-10C...+150C)
Viskositet (10...20.000mm2/s)
Sertifisering
Ønsket leveringstid
Utfyllende informasjon
 
Page rendered: 28.12.2022 21:23:58
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)