Henvendelse - Hydrauliske pumper

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig, jo mer informasjon du gir oss jo bedre vil vi være i stand til raskt å komme tilbake til deg med et kvalifisert svar.

Bedriftens navn
Kontaktperson
E-post adresse
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Henvendelsen gjelder
Produsent
Anvendelsesområde
Volumstrøm (l/min)
Arbeidstrykk (bar)
Virkningsgrad (%)
Gangtid /intermittensfaktor)
Levetid
Maksimalt tillatt støynivå
Fortrengningsvolum
Oljetype
Kretsløp
Sertifisering
Ønsket leveringstid
Utfyllende informasjon
 
Page rendered: 26.10.2020 08:29:22
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)